Hoofdinhoud

Rally-O

Rally-O (Obedience) staat voor gehoorzaamheidparcours. Het is een heel populaire hondensport in de USA en inmiddels ook al in een aantal andere landen. Het is ontstaan naar een idee van Charles L. (Bud) Kramer, die de sport ontwikkelde omdat de standaard obedience (gehoorzaamheid) in de USA minder populaire leek te worden ten koste van agillity (behendigheid). Hij combineerde de beide sporten en zorgde er op die manier voor dat er een afwisselende sport ontstond die ook voor beginnende trainingsliefhebbers interessant is.
 
Tijdens de Rally-O is het toegestaan om ongelimiteerd te communiceren met de hond. Belonen met voer en corrigeren zijn niet toegestaan, stimuleren door stem of tikken tegen het been of in de handen klappen wel. Dat maakt dat Rally-O geschikt is voor heel veel honden en eigenaren, die het niet prettig vinden om al te veel onder druk te werken. Het doel is een vrolijke combinatie die energiek een parcours aflegt.
 
Dit parcours bestaat uit verschillende oefeningen en wordt opgebouwd uit circa 20 oefeningen die gekozen worden uit 50 beschreven oefeningen. Ieder parcours wat gelopen wordt is dus anders. Oefeningen die gevraagd worden kunnen bijvoorbeeld zijn: slalom, voorroepen, verschillende wendingen, halthouden en verschillende combinaties hiervan. 
De doelstelling van Rally-O is om zo vloeiend mogelijk een parcours te lopen volgens de uitgezette bordjes. Het bordje zelf geeft al een aanduiding welke oefening er moet worden uitgevoerd. Meestal ook in de juiste volgorde.
 
Bijvoorbeeld bij het afgebeelde bordje: De handler (geleider van de hond) houdt halt en de hond zit in de basispositie. Terwijl de hond in de basispositie zit roept de handler de hond voor. De hond gaat voor de handler zitten en kijkt in de richting van de handler. De hond gaat na het commando vanuit de voorpositie links van de handler en gaat zitten in de voet positie.
 
    
 
Bij ons is Rally-O ondergedeeld bij BH2. Een helft van de cursus doen we Rally-O en de andere helft doen we dan behendigheid.